Na co potřebujete telefon a e-mailovou adresu příjemce?

Kontaktní údaje potřebujeme, abychom se mohli při doručování spojit s příjemcem. Kurýr vždy s předstihem volá adresátovi, aby jej informoval o datu a hodině doručení, případně se domluví na náhradním termínu.

E-mail slouží jako záložní kontakt v případě, že adresát na telefonáty nereaguje.