Co vše se započítává do celní hodnoty?

Do celní hodnoty dováženého zboží, tedy do základu pro výpočet cla, se započítává:

  • vlastní hodnota zboží
  • zahraniční náklady na dopravné
  • případné pojištění, apod.

Do základu pro výpočet DPH se započítává:

  • vlastní hodnota zboží
  • clo (pokud je vyměřeno)
  • dopravné (úsek po EU) pokud již není součástí cla