Můžete mi zaslat doplatek i po doručení zásilky?

Ano, může se to stát, i když tak činíme neradi. O případném doplatku informujeme zákazníky co nejdříve, obvykle do týdne od zjištění doplatku na základě fakturace od přepravce.

Důvodem pozdního zasílání nynějších upomínek je ta skutečnost, že se jedná o nově spuštěnou funkci a nastavený proces našeho interního systému. Dříve k automatickým kontrolám nedocházelo. Veškeré historické objednávky jsou zpětně kontrolovány, a proto v současné době vzniká velké množství doplatků.

V následujících odstavcích se dozvíte, proč se tak občas děje a jak doplatkům předejít.

Proč doplatky účtujeme? A proč až nyní?

K rozhodnutí účtovat si doplatky nás přinutila neúnosnost dosavadní situace – od spuštění služby porušilo stanovené limity celkem 4 % objednávek, což je výrazně více, než jsme očekávali.

Nejsme přepravce, ale zprostředkovatel. Přínosem naší služby je, že dokážeme nabídnout nižší cenu oproti standardním ceníkům, protože jsme s jednotlivými dopravci vyjednali výhodnější sazby. Většina z uhrazené částky proto náleží přepravci, který zajišťuje doručení. My si necháváme jen malý díl, avšak zmíněná 4 % zásilek – byť se zdánlivě jedná o malé číslo – by velmi výrazně zdražila veškeré zásilky, v případě že bychom to i nadále tolerovali. Naše společnost je postavena na férovosti a tento přístup očekáváme i od našich zákazníků.

Jak doplatek vzniká?

Jako doplatky přitom účtujeme pouze rozdíl doměřený dopravcem na základě skutečných parametrů zásilky. Nezahrnujeme tedy ani náklady spojené s časově náročnou kontrolou doplatků, které naši pracovníci musí ručně párovat s příslušnými fakturami od přepravců, ani prostředky vynaložené na programování.

V současnosti pracujeme na nové podobě webu, přičemž velkou pozornost věnujeme právě procesu objednávky, který chceme maximálně zpřehlednit: nově budou všechny kroky průběžně vysvětlovány pomocí řady notifikací, abychom předcházeli nepříjemným situacím plynoucím z nedorozumění.

Vzhledem k technické náročnosti budou upozornění zavedena postupně, hotovo by mělo být v průběhu několika týdnů. 

V jakých situacích doplatek vzniká a jak mu předejít?

1. Skutečná váha větší než údaj v objednávce

Občas zákazníci nezadají skutečnou hmotnost zásilky. Určitou odchylku sice tolerujeme, nezřídka se však stává, že je rozdíl větší a v takovém případě již doplatek účtujeme.

Abyste předešli doplatku, snažte se zásilku zvážit co nejpřesněji. Tipy, jak si poradit bez váhy, najdete v Jak zásilku zvážit bez váhy?

2. Pozemní doprava: Obvod balíku větší něž 3 m, jedna ze stran delší než 150 cm

Jakmile je obvod balíku větší než 3 metry nebo je jedna ze stran delší než 150 centimetrů, jedná se o nadměrnou zásilku, na kterou se vztahuje jiná sazba. Je proto třeba zásilku zabalit tak, aby se vešla do limitu, nebo počítat s vyšší cenou.

Více informací o limitech najdete v Jaké jsou maximální rozměry a hmotnost zásilky?

3. Letecká doprava: Nepřesně uvedené rozměry

U zásilek, které se přepravují letecky, je důležité uvést nejen hmotnost, ale také co nejpřesnější údaje o rozměrech. V letecké dopravě je totiž stejně důležitý objem zásilky, označovaný jako volumetrická hmotnost. Více informací najdete v Jak se počítá cena dopravy a na co si dát pozor?

Pokud v objednávce vyžadujeme rozměry, uvádějte je prosím co nejpřesněji.

Stejně jako v případě pozemní dopravy platí, že všechny zásilky jsou na depu přeměřeny a převáženy a že tolerujeme určitou odchylku. Tolerance je nicméně menší, protože letecká přeprava je výrazně dražší.

4. Palety a atypické zásilky

Nehledě na velikost balíku, zasílání na paletách neumožňujeme. Doprava palet je samostatná služba, která se řídí odlišným ceníkem a nemáme pro ni vyjednané slevy, takže odeslání balíku na paletě může vyústit až v tisícové doplatky. Pokud potřebujete odeslat balík na paletě, nemůžeme vám nabídnout naši obvyklou cenu.

Zároveň je nutné, aby měl balík tvar krychle či kvádru a byl zabalený v kartonové krabici. Zásilky, které toto pravidlo nesplňují, jsou považovány za atypické a je za ně přepravcem účtována přirážka. Proto dbejte na správné zabalení a dodržujte pokyny, které najdete v Jak zásilku zabalit?

5. Clo, DPH a poplatky za proclení

Cla a DPH nemůžeme nijak ovlivnit, jedná se o náklady, se kterými je třeba počítat a jsou vždy dodatečně účtovány na vrub zákazníka. Stejně tak případné poplatky za proclení účtované přepravcem jsou odlišné pro každou zemi.

Před odesláním si prosím pečlivě přečtete informace v Proclení zásilek. Pokud vám bude cokoliv nejasné, na naší zákaznické podpoře vám rádi poradíme. 

Základním pravidlem je, že clo se netýká pouze zásilek posílaných v rámci Evropské unie (nikoliv Shengenského prostoru!) a DPH se neodvádí ze zásilek, jejichž hodnota nepřesáhne 22 euro. V ostatních případech je pravděpodobné, že budete muset clo a/nebo DPH zaplatit, ačkoliv existují výjimky – viz Proclení zásilek.

Jak vysoký doplatek si účtujete?

Výše doplatku je individuální, vždy si účtujeme pouze rozdíl mezi uhrazenou cenou a částkou vyfakturovanou přepravcem.

Příklad: V objednávce je uvedeno, že balík váží 14 kg. Po převážení na depu se však ukáže, že skutečná hmotnost je o 5 kg větší, tj. 19 kg. Spočítáme proto cenu pro 19kilový balík a jako doplatek stanovíme rozdíl mezi novou a původní cenou.

Do kdy musí být doplatek uhrazen?

Maximální doba uhrazení doplatku je zhruba 3 týdny. Rozesíláme celkem 3 upomínky, každou se splatností 7 kalendářních dní. Při třetí upomínce je navíc k doplatku připočtena smluvní pokuta 500 Kč dle obchodních podmínek.

Pokud zákazník doplatek nezaplatí ani po třetí upomínce, o jeho uhrazení usilujeme právní cestou.

Proč mi nemůžete konečnou cenu sdělit předem?

Cenu přepravy počítáme z údajů, které nám sdělí zákazník. Konečná částka je proto závislá na správnosti informací v objednávce. Nejsnazší způsob, jak předejít doplatkům, je proto uvádět správné rozměry a hmotnost a dodržovat pokyny pro zabalení.