Reklamační řád

V případě jakéhokoliv problému se zásilkou co nejdříve napište e-mail zákaznické podpoře na hello@delibarry.com.

Co dělat, když…

…zásilka dorazila poničená?

K e-mailu přiložte:

 • Doklad o obsahu balíku (např. dodací list, prodejní faktura atp.) s vyznačeným počtem poškozených položek.
 • Doklad o výši vzniklé škody (náklady na znovupořízení či opravu zboží).
 • Kopie Zápisu o škodě, pokud je potvrzeno kurýrem, že balík nesl při doručení známky vnějšího poškození – možno na vyžádání.
 • Fotodokumentace celého balíku (poškozené zboží, čitelný štítek, obal, výplňový materiál atp.).

…zásilka nedorazila?

K e-mailu přiložte:

 • Doklad o obsahu balíku (např. dodací list, prodejní faktura atp.).
 • Doklad o výši vzniklé škody (náklady na znovupořízení či opravu zboží).
 • Kopie formuláře „Potvrzení o převzetí zásilky“, který kurýr vystavil v den odeslání při přebírání balíků.

…část zásilky chybí?

K e-mailu přiložte:

 • Doklad o obsahu balíku (např. dodací list, prodejní faktura atp.) s vyznačenými pohřešovanými položkami a počtem scházejících kusů.
 • Doklad o výši vzniklé škody (náklady na znovupořízení či opravu zboží).
 • Kopie Zápisu o škodě, pokud je potvrzeno kurýrem, že balík nesl při doručení známky vnějšího poškození – možno na vyžádání.
 • Fotodokumentace celého balíku (čitelný štítek, obal, výplňový materiál a zvláště pak poškozené místo, kudy mohlo dojít k částečné ztrátě zboží).

…zásilky byla doručena na špatnou adresu?

K e-mailu přiložte:

 • Čestné prohlášení příjemce, že reklamovaný balík neobdržel.
 • Doklad o obsahu balíku (např. dodací list, prodejní faktura atp.) s vyznačeným počtem poškozených položek.
 • Doklad o výši vzniklé škody (náklady na znovupořízení či opravu zboží).