Obchodní podmínky pro využívání bonusů a promo akcí

Souhlasíte s těmito podmínkami použití kódů slevových kupónů u akce 10, 150, 200 a 300 Kč na balík za první registraci:

(a) Kódy musejí být použity zamýšlenými odběrateli, na zamýšlený účel a zákonným způsobem.

(b) Kódy nesmějí být žádným způsobem duplikovány, prodávány či převáděny ani nesmějí být poskytnuty veřejnosti (zveřejněním či jinak), pokud to výslovně nepovolí společnost DeliBarry.

(c) Slevové akce 10, 150, 200 a 300 Kč na balík za první registraci je omezena na jednu adresu a na jednu osobu.

(d) Kódy nemají platnost hotovosti.

(e) Kódy může společnost DeliBarry kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu deaktivovat, aniž by jí tím vznikl jakýkoliv závazek.

(f) Platnost kódů může vypršet před tím, než je použijete. Společnost DeliBarry si vyhrazuje právo zadržet nebo snížit kredity nebo jiné funkce či výhody, které získáte nebo jakýkoliv jiný uživatel získá použitím propagačních kódů v případě, že dospěje k názoru, že k použití nebo uplatnění slevového kódu došlo chybou, podvodem, nezákonným jednáním nebo porušením platných smluvních podmínek pro slevový kód.

(g) Pokud bude slevový kód uplatněn se záměrem podvodu/nezákonného jednání/porušit platné slevové podmínky/porušit smluvní podmínky DeliBarry, pak si společnost DeliBarry vyhrazuje právo zastavit případné další zásilky od stejného zákazníka, dokud s ním nebudou vypořádány všechny finanční záležitosti.

 

DeliBarry Inc.
3579 US Highway 50 E
Carson City, NV 89701
United States of America